Stavanger Svømmehall

Bygget ble opprinnelig tatt i bruk i 1971 og arkitektene var inspirert av den sveitsiske arkitekten Le Corbusier og tegnet svømmehallen i en stil kalt brutalismen, en retning innen modernismen. Ved rehabiliteringen ble bygget ble strippet ned til betongen og innredet på ny. Vi har utført alt støpe- og flisarbeider ved rehabiliteringen av Stavanger svømmehall som re-åpnet i 2019.

Se artikkel i byggeindustrien: http://www.bygg.no/article/1395012